Tot alles gezegd is

Roman

Als blijkt dat Michel definitief de omgang met zijn tweejarig dochtertje wordt ontzegd, raakt hij in paniek. Hij wil haar zijn kind zien opgroeien. Hij haalt Josja op bij het kinderdagverblijf en slaat met haar op de vlucht, steeds dieper Europa in, steeds verder van haar moeder Liesbeth vandaan. 
Onderweg probeert Michel te herleiden waar het is misgegaan tussen hem en Liesbeth, te ontdekken waarom ze van elkaar zijn weggedreven. Hij zoekt naar woorden voor hun misverstanden, voor zijn verlangen naar evenwicht, voor Liesbeths onwil of onvermogen. Om zich ten slotte bij de grens tussen Spanje en Marokko af te vragen: zou het mogelijk zijn Liesbeth volledig uit Josja’s herinneringen te wissen?

Tot alles gezegd is is een poëtische, ontroerende roman over verlies versus macht. Haarfijn ontleedt Enne Koens het verdriet om een uitgedoofde liefdesrelatie en de onmogelijkheid je eigen kind te zien.

Ze heeft naar je gevraagd. Wat een mijlpaal. Na zestien uur en veertienhonderdnegenenvijftig kilometer heeft ze naar je gevraagd.

‘Mama is thuis. Josja op vakantie.’

Dat was genoeg. Meer hoefde ze niet te weten.

Podium 2007

ISBN 9789057593895, € 16,-